Szupervízió mint módszer és ahogy dolgozom

Ahol az érzések szavakká formálódnak

 

 

4

Sokan felteszik a kérdést, hogy gyakorlatban hogyan  képzeljük el  a Szupervíziós  folyamatot és mit is gondoljunk  a szupervízióról mint foglalkozásról, – amelynek gyakran hivatalos kicsengése van-, holott egy nagyon kifinomult segítő beszélgetésen alapuló, megvilágító, reflektív  kérdéseket használó módszer, amely folyamatában érvényesül igazán! Folyamat jellegén azt értem, hogy akár több hétig  tartó közös munka jön létre egy behozott kérdés, megélés, probléma feltárására során.

Rendszerint a hivatásban megjelenő elakadás miatt keresnek fel, de ezek a kérdések, dilemmák szinte minden esetben átkúsznak a magánélet egyes szegmensére ott is megtorpanást okozva. Tapasztalatom, hogy nem lehet szigorúan szétválasztani a szakmai és privát életünk problémáját vagy örömét. Egyik a másikra ha kölcsönösen, átszövik egymást a megélések melyek a mindennapi értünkre kihatnak.

Szupervíziós üléseket  egyéni és kis csoportos  formában tartom. A vírus helyzetre való tekintettel ebben az évben online ülés volt a legjellemzőbb.

Az egyéni szupervízió segítő beszélgetést azoknak ajánlom, akik egyénileg szeretnék megbeszélni, átbeszélni a jelenlegi helyzetüket és akik nehezen tudnak alkalmazkodni több ember időbeosztásához. Ebben munkamódban van a legnagyobb lehetőség az ideális tanulási tempó figyelembevételére az eset vagyis egy probléma feldolgozásra. Több idő marad a felhozott “eset” mellékágainak rendezésére és kibontására, emellett könnyebben és gyorsabban alakul ki egy oldott információcsere és egy biztonságos tér. Online formában is kiválóan működik!

A kis csoportos szupervizió formát ajánlom azoknak akiknek fontos a csoport megtartó ereje,  a feszültségek megosztása erősen jelen van ebben a formában, ahol a csoportban résztvevők ráláthatnak mások elakadásaira és ez mindig segítségként jelenik meg a saját esetükben is… Azoknak is ajánlom akik könnyebben tudnak alkalmazkodni mások időbeosztásához.  A csoportban mindig különböző munka és életterületeken  működő személyek vesznek részt. Maximum 4 fő résztvevővel dolgozom.

Az első alkalom mindig egy ismerkedő beszélgetés, ahol egy 6-8 alakalomra való közös elköteleződés is megtörténik.Ezen a találkozón közösen eldönthetjük tudunk-e együtt dolgozni a továbbiakban. Kitérek arra  is, hogy milyen munkamódban dolgozom  és hogy mi lesz a jellemzője a közös munkának. Ehhez az úgynevezett “kapcsolati szerződéshez” tudunk a későbbiekben igazodni és tartani is  magunkat.